ขั้นตอนและการดูแลตัวเองก่อนการเก็บไข่-เก็บอสุจิ

สำหรับผู้มีบุตรยาก และต้องอาศัยเทคโนโลยีช่วยเพิ่มโอกาสการมีบุตร ไม่ว่าจะเป็นการทำเด็กหลอดแก้ว IVF หรือการทำเด็กหลอดแก้วแบบ ICSI ล้วนมีขั้นตอนที่สำคัญนั่นก็คือการเก็บไข่-เก็บอสุจิ และก่อนจะถึงขั้นตอนนี้ คู่สมรสทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อให้ไข่และอสุจิมีความแข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมที่จะปฏิสนธิ เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ที่สำเร็จในที่สุด 

รูปภาพกระบวนการเก็บไข่ของ Millennium IVF Clinic
รูปภาพกระบวนการเก็บไข่ของ Millennium IVF Clinic

การเก็บไข่ คืออะไร?

การเก็บไข่ เป็นเทคโนโลยีทางแพทย์ เพื่อแก้ปัญหามีบุตรยาก เป็นขั้นตอนหนึ่งในการทำเด็กหลอดแก้ว หลังจากกระตุ้นไข่ กระทั่งได้ไข่ในปริมาณที่เหมาะสมและเจริญเติบโตจนได้ขนาดตามต้องการ ซึ่งแพทย์จะทำการเก็บเซลล์ไข่จากฝ่ายหญิงในห้องผ่าตัด โดยแพทย์จะให้ยาสลบอ่อนๆ กับคนไข้ และเก็บไข่ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่เป็นเข็มเจาะดูดออกมาผ่านทางผนังช่องคลอด และนำไปปฏิสนธิในห้องปฏิบัติการ ซึ่งหัตถการนี้ทำภายใต้การอัลตร้าซาวด์ตลอดและเกิดความปลอดภัยสูงสุด

โปรโมชั่นสุด Hot  : ฝากไข่แช่แข็ง ราคาสุดพิเศษ จาก Millennium IVF Clinic

การเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการกระตุ้นและเก็บไข่

งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ควรงดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 3 เดือน ก่อนเริ่มเก็บไข่ เนื่องจากแอลกอฮอล์มีผลต่อเซลล์ไข่และการตั้งครรภ์ พบว่าแอลกอฮอล์จะทำให้การตกไข่ลดลง หากต้องอาศัยเทคโนโลยีช่วยเพิ่มโอกาสการมีบุตร ควรงดดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้ยากระตุ้นการตกไข่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในขั้นตอนการฉีดยากระตุ้นเพื่อเก็บไข่

งดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่

ควรงดสูบบุหรี่ 3 เดือนก่อนเริ่มการรักษา เพราะในบุหรี่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อระบบต่างๆ รวมถึงระบบสืบพันธุ์ มีผลโดยตรงกับเซลล์ไข่ สารในบุหรี่จะเข้าไปฝังตัวกับเซลล์ในโครงสร้างรังไข่ ทำให้การทำงานในรังไข่ผิดปกติ และไปหยุดกระบวนการเจริญเติบโตและ การสุกของไข่ ทำให้ไข่ไม่ตก หากไม่งดสูบบุหรี่ยากระตุ้นการตกไข่ที่ฉีดเข้าไปก่อนเก็บไข่ จะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ มีผลให้การทำเด็กหลอดแก้วหรือเทคนิคอื่นๆ ที่แก้ปัญหามีบุตรยากไม่สามารถทำได้สำเร็จ

นอกจากเรื่องการตกไข่ บุหรี่ยังมีผลต่อมดลูกซึ่งเป็นที่ฝังตัวของตัวอ่อนอีกด้วย ทำให้ตัวอ่อนที่ฝังตัวอยู่ในมดลูกเจริญแบบผิดปกติ มีอัตราการแท้งสูงหรือเด็กที่เกิดมาอาจไม่สมบูรณ์ได้

งดอาหารที่มีน้ำตาลสูง

เนื่องจากอาหารที่มีน้ำตาลสูง จะไปทำลายเซลล์ไข่ ซึ่งมีผลทำให้ไม่ได้ไข่ที่มีคุณภาพมากพอ นอกจากนี้อาหารที่มีน้ำตาลสูงยังทำให้ระดับกลูโคสในเลือดสูง ซึ่งเป็นภัยต่อการพัฒนาของบลาสโตซิสต์ ซึ่งเป็นระยะของตัวอ่อนที่ช่วยเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ และควรงดทานอาหารแปรรูปด้วย เนื่องจากมีน้ำตาลปริมาณมากเช่นกัน

ข้อควรปฎิบัติก่อนวันเก็บไข่ 

 1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 2. หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียด
 3. งดทาเล็บและใช้น้ำหอม เนื่องจากมีสารรบกวนไข่หรือตัวอ่อน
 4. งดน้ำและอาหาร 6 ชั่วโมงก่อนทำหัตถการ 
 5. ไม่แนะนำให้คนไข้ขับรถกลับเอง ควรเดินทางมาพร้อมญาติเพื่อรับกลับ เนื่องจากคนไข้จะได้รับยานอนหลับก่อนทำการรักษา จึงมีอาการง่วงซึมหลังการรักษา
 6. ระบุโรคประจำตัวให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ทราบ
 7. ไม่แนะนำให้พกสิ่งของมีค่ามาทำการรักษาด้วย
 8. ห้ามวิ่ง ห้ามกระโดด รวมถึงกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวรุนแรงอื่น เนื่องจากอาจส่งผลกระทบกับรังไข่

การปฏิบัติตัวหลังเจาะเก็บไข่

 1. สังเกตอาการและรับประทานยาตามแพทย์สั่ง
 2. หากปวดท้องคล้ายประจำเดือนและมีเลือดออกทางช่องคลอดภายใน 24 ชั่วโมงเล็กน้อย เป็นอาการปกติ แต่หากปวดท้องนานเกิน 2-3 วัน ควรรีบพบแพทย์
 3. ในรายที่มีจำนวนไข่มาก หลังเก็บไข่ควรพักผ่อนและทำกิจกรรมน้อยที่สุดช่วง 1-2 สัปดาห์ เพื่อลดอาการปวดท้องน้อยหลังเก็บไข่
 4. หากพบสิ่งผิดปกติหลังเก็บไข่ ให้ปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ ไม่แนะนำให้ซื้อยามารับประทานเอง 
 5. หากแพ้ยาหรือได้รับผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากยา ให้ปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้
 6. พบแพทย์ตามนัด

การเก็บอสุจิ คืออะไร?

การเก็บอสุจิ เพื่อนำไปผสมกับไข่ในห้องปฏิบัติการ เป็นขั้นตอนหนึ่งในการทำเด็กหลอดแก้ว แบ่งเป็น 2 แบบคือ

 1. เก็บด้วยวิธีธรรมชาติ เป็นการให้คนไข้เก็บอสุจิด้วยตนเอง ซึ่งแพทย์จะเตรียมภาชนะไว้ให้คนไข้ฝ่ายชาย เพื่อเก็บอสุจิใส่ในภาชนะนั้น โดยจะทำการเก็บในพื้นที่ที่ทางคลินิกเตรียมไว้ให้ 
 2. เก็บผ่านอัณฑะ เป็นการเก็บจากท่อพักอัณฑะ ปฏิบัติในห้องผ่าตัด โดยแพทย์จะใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังอัณฑะเข้าไปยังท่อพักน้ำเชื้อภายใน เพื่อดูดเอาอสุจิออกมาและคัดตัวที่แข็งแรงที่สุด เพื่อนำไปผสมกับไข่ของฝ่ายหญิง

การเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการเก็บอสุจิ

งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 3 เดือน ก่อนเริ่มเก็บอสุจิ เนื่องจากแอลกอฮอล์มีผลต่อการผลิตเซลล์อสุจิและการมีบุตร พบว่าการดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 2 แก้วต่อวัน ทำให้มีบุตรยากเพิ่มขึ้น 60% เพราะแอลกอฮอล์จะส่งผลให้ผลิตสเปิร์มได้น้อย และสเปิร์มที่ผลิตออกมามีรูปร่างผิดปกติ ไม่มีคุณภาพ และขาดความสามารถในการเจาะเข้าไปในเซลล์ไข่ หากต้องอาศัยเทคโนโลยีช่วยเพิ่มโอกาสการมีบุตร ควรงดดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้สามารถเก็บอสุจิได้ในปริมาณมาก และเซลล์อสุจิมีคุณภาพ มีความแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถคัดเลือกมาผสมกับเซลล์ไข่และปฏิสนธิเกิดเป็นตัวอ่อนได้สำเร็จ หากไม่ทำการงดดื่มแอลกอฮอล์ แม้จะใช้เทคโนโลยีช่วย ก็ทำได้ยากเพราะไม่สามารถเก็บอสุจิที่มีคุณภาพได้ และไม่สามารถนำมาผสมกับไข่ได้เช่นกันค่ะ

งดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่

ควรงดสูบบุหรี่ 3 เดือนก่อนเริ่มการรักษา เนื่องจากบุหรี่ส่งต่อคุณภาพของเชื้ออสุจิ ทำให้ได้อสุจิที่มีรูปร่างปกติมีจำนวนลดลง อสุจิที่ได้มีการเคลื่อนที่ช้า อีกทั้งยังมีความเข้มข้นของเชื้ออสุจิลดลงด้วย นอกจากเชื้ออสุจิแล้ว บุหรี่ยังทำให้ความสามารถในการผลิตน้ำเชื้อลดลงอีกต่างหาก ดังนั้นก่อนเก็บอสุจิควรงดการสูบบุหรี่ เพื่อจะได้เก็บอสุจิจากน้ำเชื้อในปริมาณที่เหมาะสม และมีเชื้ออสุจิจำนวนมาก รวมถึงมีอสุจิที่มีคุณภาพ สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปฏิสนธิ 

ดื่มน้ำอย่างน้อย 2 ลิตร/วัน

ก่อนวันเก็บอสุจิ ควรดื่มน้ำปริมาณที่เพียงพอ แพทย์แนะให้ดื่มน้ำวันละ 2 ลิตรเป็นอย่างต่ำ เพราะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสเปิร์ม ซึ่งมีผลในการนำมาปฏิสนธิกับไข่

หลีกเลี่ยงการแช่น้ำอุ่นและการทำซาวน่า

ก่อนวันเก็บอสุจิ แนะนำว่าฝ่ายชายควรงดแช่น้ำร้อนหรือเข้าซาวน่า เพราะกิจกรรมดังกล่าวจะทำให้อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนและส่งผลให้สามารถสร้างอสุจิได้น้อยลง

หลีกเลี่ยงการติดเชื้อ 

เนื่องจากการทำเด็กหลอดแก้ว อสุจิที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะทำให้อสุจิเสื่อมคุณภาพ ดังนั้นควรพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพื่อรักษาระดับจำนวนของเชื้ออสุจิและคุณภาพของเชื้อให้สมบูรณ์ และควรรักษาสะอาดของอวัยวะเพศอย่างเคร่งครัด

ข้อควรปฎิบัติก่อนวันเก็บอสุจิ

 1. งดการหลั่งอสุจิ 2-7 วัน
 2. งดสุราและบุหรี่เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนก่อนรักษา
 3. ควรรักษาสุขภาพร่างกายให้ปกติหากไม่สบายหรือมีอาการผิดปกติใดๆ ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบ
 4. ควรรักษาความสะอาดของอวัยวะเพศ
 5. ทำจิตใจให้สบายไม่เครียด
 6. ไม่ควรเก็บอสุจิมาจากที่บ้าน เนื่องจากอาจมีผลรบกวน ทำให้คุณภาพเสียไประหว่างการนำส่ง ควรมาเก็บอสุจิในสถานที่ ที่ทางคลินิหของเราจัดเตรียมไว้ให้
บรรยากาศหน้า Reception ของ Millennium IVF Clinic
บรรยากาศหน้า Reception ของ Millennium IVF Clinic

ทั้งหมดนี้ก็เป็นขั้นตอนดูแลตัวเองของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายก่อนการเก็บไข่-เก็บอสุจิ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในการนำมาผสมกันในห้องปฏิบัติการ การดูแลตัวเองที่เหมาะสมจะทำให้ได้ไข่และอสุจิที่มีคุณภาพ เอื้อต่อการปฏิสนธิที่สำเร็จ นำไปสู่การตั้งครรภ์ที่เห็นผล

หากคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการวางแผนการตั้งครรภ์ หรือกำลังประสบกับภาวะมีบุตรยากสามารถปรึกษากับ Millennium IVF Clinic ได้ตลอดนะคะ เรายินดีให้คำปรึกษากับทุกครอบครัวที่ต้องการวางแผนมีลูก และพร้อมเติมเต็มความฝันทุกครอบครัวให้สมบูรณ์

ผู้เขียน
พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา (Dr. Naroemit Wonglikhitpanya)

พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำ Millennium IVF Clinic

แชร์เนื้อหา

ผู้เขียน
พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา (Dr. Naroemit Wonglikhitpanya)

พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำ Millennium IVF Clinic

แชร์เนื้อหา

โปรโมชั่น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอขายสินค้าที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถแสดงผลโฆษณาได้ตรงตามความต้องการของคุณ

บันทึก