PGT-A

การตรวจคัดกรองโครโมโซม

การตรวจคัดกรองโครโมโซม หรือ PGT-A คืออะไร

ตรวจคัดกรองโครโมโซม

Preimplantation Genetic testing for Aneuploidy (PGT-A) คือ การตรวจคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว

การตรวจโครโมโซมตัวอ่อน เป็นการตรวจโครโมโซมจากตัวอ่อนที่ได้จากการทำเด็กหลอดแก้ว ทั้งวิธีการ IVF และการทำ ICSI เพื่อตรวจคุณภาพ
ตัวอ่อนที่ได้มา ให้แน่ใจว่าคุณภาพดีพอที่จะนำกลับไปใส่โพรงมดลูกเพื่อให้การตั้งครรภ์ 

อ่านเพิ่มเติม : การทำ ‘เด็กหลอดแก้ว’ ด้วยวิธี IVF / ICSI

ขั้นตอนการตรวจคัดกรองโครโมโซม PGT-A

1. ขั้นตอน ได้ตัวอ่อนหลังจากการปฏิสนธิ (Embryo)

เมื่อเกิดปฏิสนธิไข่กับอสุจิจนเป็นตัวอ่อนแล้ว จะเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการต่อจนเจริญเติบโตจนเข้าสู่ ระยะ Blastocyst ใช้เวลาประมาณ 5-6 วันหลังปฏิสนธิ 

2. ขั้นตอน เก็บเซลล์ระยะตัวอ่อน (Embryo Embryonic cell(s) biopsy)

เมื่อตัวอ่อนพัฒนาจนถึงระยะ Blastocyst เซลล์ของตัวอ่อนที่จะพัฒนาไปเป็นรกจะถูกตัดเซลล์ออกเพียงบางส่วน เพื่อนำไปตรวจวินิจฉัยทางพันธุกรรมต่อไป

3. ขั้นตอน ศึกษาสารพันธุกรรม (WGA)

Whole Genome Amplification (WGA) เป็นกระบวนการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของตัวอ่อน และนำไปตรวจหาสารทางพันธุกรรมต่อ

4. ขั้นตอน ศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรม (NGS Sequencing)

Next Generation Sequencing (NGS) เป็นการตรวจวิเคราะห์และอ่านลำดับนิวคลีโอไทด์หรือรหัสพันธุกรรมในดีเอนเอได้ครบทุกโครโมโซม โดยเทคนิคนี้มีความละเอียดและความแม่นยำสูงมาก

5. ขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผล จะมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อย่างยิ่งในการวิเคราะห์ผล

6. ขั้นตอน รายงานผล (Report)

รูปแบบการรายงานผลจะชัดเจน และระยะเวลารอคอยผลตรวจประมาณ 5-9 วันทำการ

จุดเด่นของการตรวจคัดกรองโครโมโซม PGT-A

  • ใช้เทคโนโลยี Next-Generation Sequencing (NGS) 
  • ตรวจคัดกรองโครโมโซมทั้งหมด 24 โครโมโซม
  • ใช้เวลาการตรวจประมาณ 5-9 วันทำการ
  • อัตราความแม่นยำในการวิเคราะห์ > 98%

ใครที่ควรตรวจคัดกรองโครโมโซม PGT-A

  1. ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป 
  2. คู่สมรสที่ประสบปัญหาการแท้งซ้ำ 
  3. คนไข้ที่เข้ารับการรักษาย้ายตัวอ่อนมาแล้ว 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ 
  4. คู่สมรสมีโครโมโซมผิดปกติ 
  5. คู่สมรสที่มีโรคทางพันธุกรรมในครอบครัว 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Millennium IVF Clinic

พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ประสบการณ์การรักษาคนไข้ด้านการมีบุตรยากมากกว่า 15 ปี

ตรวจคัดกรองโครโมโซม ที่ Millennium IVF Clinic ดีอย่างไร

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ในขั้นตอนการตรวจความผิดปกติของโครโมโซม
ทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์จะดูแลทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์

เทคโนโลยีระดับสากล

เราใช้เทคโนโลยี NGS ในการตรวจคัดกรองโครโมโซม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นนำ ที่ทั่วโลกให้การยอมรับและมีความแม่นยำถึง 98%

กว่า 1,000 ครอบครัวที่ไว้วางใจ

ความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว
และตรวจความผิดปกติทางโครโมโซม
ทำให้เราเป็นที่เชื่อมั่นมามากกว่า 15 ปี

บริการอื่น ๆ ของเรา

คลินิกเฉพาะทางด้านการมีบุตรยาก พร้อมให้คำปรึกษาและรักษาผู้ที่มีปัญหาการมีบุตรยาก
ทุกเคสดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมจะเติมเต็มความฝันให้ทุกครอบครัว 

ผสมเทียม IUI

การฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก
โดยตรง ซึ่งเป็นการนำน้ำเชื้อ
อสุจิที่คัดแล้วฉีดเข้าไปใน
โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง
โดยตรง

เด็กหลอดแก้ว IVF / ICSI

ช่วยรักษาภาวะมีบุตรยาก
ได้ครอบคลุมเกือบทุกสาเหตุ
การรักษาด้วยวิธี IVF และ ICSI 
จึงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ 
ในปัจจุบัน

ย้ายตัวอ่อน FET / ET

การย้ายตัวอ่อนแช่แข็ง
คือการนำเอาตัวอ่อนที่ถูกแช่แข็งไว้
มาผ่านกระบวนการละลาย
และย้ายเข้าสู่โพรงมดลูก
เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์

ทีมแพทย์มากประสบการณ์
พร้อมให้บริการ

ปรึกษาฟรี!