IVF
การทำเด็กหลอดแก้ว

การทำเด็กหลอดแก้วหรือการทำ IVF มีหลายขั้นตอน อย่างไรบ้าง

เด็กหลอดแก้ว คือ

การทำเด็กหลอดแก้ว เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ช่วยให้พ่อแม่ที่มีบุตรยาก สามารถมีบุตรได้สำเร็จ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทาง ทำให้การมีบุตรเป็นไปได้ในที่สุด และวิธีหนึ่งที่ถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในวิธีการทำเด็กหลอดแก้วก็คือการทำ IVF ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่สานฝันพ่อแม่มีบุตรยาก ให้สามารถมีบุตรได้จริง เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมสูง

การทำเด็กหลอดแก้ว คืออะไร?

การทำเด็กหลอดแก้ว คือการทำให้เกิดการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย โดยการนำไข่ของฝ่ายหญิงและสเปิร์มของฝ่ายชาย มาผสมกันในหลอดแก้ว กระทั่งเกิดเป็นตัวอ่อน แพทย์จะทำการนำตัวอ่อนนั้นไปฝังตัวในมดลูก โดยที่แพทย์จะทำการคัดเลือกตัวอ่อนที่สมบูรณ์ที่สุด เมื่อนำกลับไปฝังตัวในมดลูกแล้ว ตัวอ่อนก็จะเจริญเติบโตเป็นทารกต่อไปเหมือนกับการตั้งครรภ์ธรรมชาติ

การทำ IVF คืออะไร?

การทำ IVF เป็นการทำเด็กหลอดแก้ววิธีหนึ่งมีชื่อเต็มว่า In Vitro Fertilization เป็นการทำเด็กหลอดแก้วแบบไม่เจาะจง แพทย์จะทำการคัดเลือกเซลล์ไข่และสเปิร์มที่สมบูรณ์ปริมาณมาก มาผสมกันในหลอดแก้ว และปล่อยให้เกิดการปฏิสนธิกันในห้องทดลอง จนกลายเป็นตัวอ่อน เมื่อเกิดตัวอ่อนขึ้นมา แพทย์ก็จะทำการนำตัวอ่อนนั้นกลับไปฝังตัวในมดลูก เพื่อให้เติบโตเป็นทารกต่อไป  

ขั้นตอนการทำ เด็กหลอดแก้ว IVF ICSI

ขั้นตอนการทำ IVF

1. ปรึกษาแพทย์

คู่สมรสที่มีบุตรยาก เดินทางไปปรึกษาแพทย์ และแพทย์จะทำการตรวจพร้อมซักประวัติ เพื่อประเมินหาสาเหตุของการมีบุตรยาก และวางแผนการรักษาต่อไป หากพบว่าปัญหาการมีบุตรยากนั้นสามารถทำ IVF เพื่อแก้ไขได้ แพทย์ก็จะแนะนำวิธีดังกล่าวให้ ตามมาด้วยการตรวจความพร้อมของร่างกายฝ่ายหญิง ว่าสามารถยอมรับการทำ IVF ได้หรือไม่ เช่น ตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด ตรวจฮอร์โมน เป็นต้น

2. เตรียมกระตุ้นไข่

หลังจากที่แพทย์ทำการตรวจประเมินและเลือกวิธีการรักษาด้วยการทำ IVF แล้ว จะตามมาด้วยการเตรียมกระตุ้นไข่ โดยแพทย์จะทำการดูจำนวนไข่ก่อนด้วยวิธีอัลตราซาวด์ จากนั้นก็จะทำการฉีดยากระตุ้นไข่บริเวณหน้าท้อง ขั้นตอนนี้ผู้ที่เข้ารับการรักษาจะได้รับปริมาณยาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ ซึ่งตัวยาที่ฉีดเข้าไปจะกระตุ้นไข่ให้มีการเติบโต หลังจากนั้นเป็นเวลา 5-6 วัน แพทย์จะฉีดยาเพื่อชะลอไม่ให้ไข่ตกก่อนวันเก็บไข่ ระหว่างนั้นแพทย์ก็จะติดตามการเจริญเติบโตของไข่ เพื่อสังเกตขนาดไข่กระทั่งโตในขนาดที่เหมาะสม 

3. เก็บไข่

เมื่อไข่มีขนาดที่โตเหมาะสมที่จะเก็บแล้ว แพทย์ก็จะเก็บไข่ด้วยวิธีการใช้เข็มดูดไข่จากช่องคลอด เพื่อนำมาทำการปฏิสนธิกับสเปิร์ม 

4. เตรียมผนังมดลูก

หลังจากที่แพทย์เก็บไข่ไปแล้ว จะต้องทำการเตรียมผนังมดลูกเพื่อรองรับทารกที่จะมาเจริญในครรภ์ต่อไป โดยแพทย์จะทำการฉีดฮอร์โมนเพิ่มความแข็งแรงของผนังมดลูกให้กับคนไข้  

5. เก็บน้ำเชื้อ

การเก็บน้ำเชื้ออสุจิแพทย์จะให้ภาชนะสำหรับเก็บน้ำเชื้อกับฝ่ายชาย และมีพื้นที่รองรับสำหรับเก็บน้ำเชื้อโดยเฉพาะให้คนไข้ฝ่ายชายได้ทำการเก็บด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นการเก็บอสุจิแบบสด หากคนไข้ต้องใช้อสุจิแบบแช่แข็งควรมีการวางแผนปรึกษาแพทย์ล่วงหน้า  

6. ปฏิสนธิในห้องปฏิบัติการ

แพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์จะทำการคัดเลือกไข่และอสุจิที่แข็งแรงในปริมาณมากมาทำการผสมกันในหลอดแก้วที่เตรียมไว้ และเฝ้าสังเกตการในห้องทดลอง กระทั่งเกิดเป็นตัวอ่อน โดยแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์จะควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด

7. ย้ายตัวอ่อน

หลังจากเซลล์ไข่และอสุจิทำการปฏิสนธิกันจนได้เป็นตัวอ่อนแล้ว แพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์จะคัดตัวอ่อนที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อทำการย้ายตัวอ่อนไปฝังตัวไว้ในมดลูก ซึ่งจะใช้วิธีการสอดเครื่องมือไปที่ช่องคลอด และเลือกตำแหน่งที่ดีที่สุด เพื่อทำการฝังตัวอ่อนไว้ที่บริเวณนั้น โดยในการหาตำแหน่งที่ดีที่สุด แพทย์จะใช้วิธีอัลตราซาวด์ 

8. ตรวจการตั้งครรภ์

หลังจากทำการย้ายตัวอ่อนเรียบร้อยแล้ว จะเป็นไปตามกลไกธรรมชาติ คือตัวอ่อนจะเจริญเป็นทารกต่อไป แต่แพทย์จะทำการนัดตรวจการตั้งครรภ์หลังจากย้ายตัวอ่อนภายใน 7-14 วัน

มีลูกยากปรึกษา
Millennium IVF Clinic

เพิ่มโอกาสการมีลูก ด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

การทำ IVF เหมาะกับใคร?

 • ฝ่ายหญิงที่มีปัญหาเกี่ยวกับปีกมดลูก เช่น เคยตัดปีกมดลูก เคยผูกปีกมดลูก หรือท่อนำไข่ตีบตันทั้งสองข้าง เป็นต้น 
 • ฝ่ายหญิงที่มีปัญหาเกี่ยวกับเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือมีผังผืดในอุ้งเชิงกราน  
 • ฝ่ายชายที่มีปัญหาความผิดปกติที่เกี่ยวกับอสุจิ เช่น อสุจิไม่แข็งแรง อสุจิมีจำนวนน้อย เป็นต้น
 • ผู้ที่มีโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้เกิดภาวะมีบุตรยาก 
 • ผู้ที่มีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • คู่สมรสที่เคยทำการฉีดเชื้อผสมเทียม (Intra Uterine Insemination: IUI) แต่ไม่ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Millennium IVF Clinic

พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ประสบการณ์การรักษาคนไข้ด้านการมีบุตรยากมากกว่า 15 ปี

ทำ "เด็กหลอดแก้ว" ที่ Millennium IVF Clinic ดีอย่างไร

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ที่มีประสบการณ์รักษาผู้มีบุตรยากมาอย่างยาวนาน พร้อมเติมเต็มความฝันให้กับทุกครอบครัว

เทคโนโลยีระดับสากล

คลินิกได้รับมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข สะอาด ปลอดภัย และครบครันด้วยอุปกรณ์ที่
ทันสมัย ในราคาที่เข้าถึงได้

กว่า 1,000 ครอบครัวที่ไว้วางใจ

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ทำให้คลินิกของเรา
ได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายครอบครัว 

แพ็คเกจทำ " IVF" ที่ Millennium IVF Clinic

รายละเอียดแพ็คเกจทำ IVF

 • ตรวจระดับฮอร์โมน ช่วงติดตามการกระตุ้นไข่
 • ยากระตุ้นไข่ ไม่จำกัด
 • ยาป้องกันไข่ตก 5 เข็ม
 • ยาเร่งไข่สุก 2 เข็ม
 • กระบวนการเก็บไข่ (OPU)
 • การปฏิสนธิโดยวิธีการ IVF
 • การเลี้ยงตัวอ่อน

บริการอื่น ๆ ของเรา

คลินิกเฉพาะทางด้านการมีบุตรยาก พร้อมให้คำปรึกษาและรักษาผู้ที่มีปัญหาการมีบุตรยาก
ทุกเคสดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมจะเติมเต็มความฝันให้ทุกครอบครัว 

ผสมเทียม IUI

การฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง ซึ่งเป็นการนำน้ำเชื้ออสุจิที่คัดแล้วฉีดเข้าไปใน
โพรงมดลูกของฝ่ายหญิงโดยตรง

ย้ายตัวอ่อน FET / ET

การย้ายตัวอ่อนแช่แข็ง คือการนำเอาตัวอ่อนที่ถูกแช่แข็งไว้มาผ่านกระบวนการละลายและย้ายเข้าสู่โพรงมดลูกเพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์

ตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อน PGT-A

การนำเซลล์จากตัวอ่อน
มาตรวจวิเคราะห์หาความผิดปกติ
ทางพันธุกรรมก่อนย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูกเพื่อเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์

ทีมแพทย์มากประสบการณ์
พร้อมให้บริการ

ปรึกษาฟรี!