IVF / ICSI

ICSI
การทำเด็กหลอดแก้ว

การปฏิสนธินอกร่างกาย ICSI หรือการทำอิ๊กซี่ มีหลายขั้นตอน อย่างไรบ้าง

เด็กหลอดแก้ว คือ

การทำอิ๊กซี่ คือเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทาง ที่ช่วยให้พ่อแม่ที่มีบุตรยาก สามารถมีบุตรได้สำเร็จ และนับเป็นการทำเด็กหลอดแก้ววิธีหนึ่ง แต่จะมีโอกาสสำเร็จสูงกว่าการทำ IVF จึงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ทำให้ข้อมูลการทำอิ๊กซี่เป็นเรื่องที่คู่สมรสที่ประสบปัญหาต้องการทำความเข้าใจ ทั้งในเรื่องของข้อมูลเบื้องต้น ขั้นตอนการทำ และสถานที่ที่รองรับ เพื่อตัดสินใจว่าจะทำ ICSI ที่ไหนดี

การทำอิ๊กซี่ คืออะไร?

การทำอิ๊กซี่ คือ การทำเด็กหลอดแก้ววิธีหนึ่งมีชื่อเต็มว่า Intracytoplasmic Sperm Injection เป็นการทำเด็กหลอดแก้วด้วยเทคนิคพิเศษ แพทย์จะทำการคัดเลือกอสุจิที่แข็งแรงที่สุดจำนวน 1 ตัว มาฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่ เพื่อให้เกิดการผสมกันในหลอดแก้ว จากนั้นจะนำไข่ที่ผสมแล้วไปเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ 3-5 วัน ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างใกล้ชิด กระทั่งได้เป็นตัวอ่อน แพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ก็จะคัดเลือกตัวอ่อนที่สมบูรณ์ที่สุด นำไปฝังในโพรงมดลูกในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อเจริญเติบโตเป็นทารกในครรภ์ของฝ่ายหญิงต่อไป

เด็กหลอดแก้ว คือ
ทำเด็กหลอดแก้ว ICSI

ภาพตัวอย่างการทำ ICSI จาก Millennium IVF Clinic

ICSI ที่ไหนดี?

คู่สมรสที่มีบุตรยาก เมื่อสนใจการทําอิ๊กซี่ มักมีคำถามตามมาก็คือจะไปทำ ICSI ที่ไหนดี เนื่องจากเป็นการรักษาที่ต้องอาศัยแพทย์เฉพาะทาง ที่มีความรู้ความสามารถในการทำอิ๊กซี่โดยตรง ปัจจุบันสถานที่รองรับก็มีอยู่หลายแห่งด้วยกัน Millenium IVF Clinic ของเรามี พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ประสบการณ์การรักษาคนไข้ด้านการมีบุตรยากมากกว่า 15 ปี การันตีด้วยความสำเร็จมากกว่า 1,000 ครอบครัว

สำหรับคู่สมรสที่กำลังตัดสินใจว่าจะทำ ICSI ที่ไหนดี อาจพิจารณาทีมแพทย์ในสถานที่นั้นๆ ได้ แนะนำว่าให้เลือกสถานพยาบาลที่มีรายชื่อทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์โดยเฉพาะ สามารถนำชื่อไปตรวจสอบในเว็บแพทยสภาได้ รวมถึงมีทีมนักวิทยาศาสตร์ด้านตัวอ่อนรองรับ

ขั้นตอนการทำ เด็กหลอดแก้ว IVF ICSI

ขั้นตอนการทำอิ๊กซี่

การทำอิ๊กซี่มีขั้นตอนต่างๆ โดยขั้นตอนการทำอิ๊กซี่ คือ 

1. ปรึกษาแพทย์

เริ่มต้นด้วยการปรึกษาแพทย์ และแพทย์จะทำการตรวจพร้อมซักประวัติ เพื่อประเมินหาสาเหตุของการมีบุตรยาก และวางแผนการรักษาต่อไป หากพบว่าปัญหาการมีบุตรยากนั้นสามารถทำอิ๊กซี่เพื่อแก้ไขได้ แพทย์ก็จะแนะนำวิธีดังกล่าวให้ ตามมาด้วยการตรวจความพร้อมของร่างกายฝ่ายหญิง ว่าสามารถยอมรับการทำอิ๊กซี่ได้หรือไม่ เช่น ตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด ตรวจฮอร์โมน เป็นต้น

แต่โดยทั่วไปแล้วสาเหตุที่แพทย์จะแนะนำการทำอิ๊กซี่ คือหลังจากที่คนไข้ทำ IVF 3 ครั้งแล้วไม่สำเร็จ แพทย์ก็จะแนะนำให้ทำอิ๊กซี่แทน

2. กระตุ้นไข่

หลังจากที่แพทย์ทำการตรวจประเมินและเลือกวิธีการรักษาด้วยการทำอิ๊กซี่แล้ว จะตามมาด้วยการกระตุ้นไข่ โดยแพทย์จะทำการฉีดยากระตุ้นไข่บริเวณหน้าท้อง ขั้นตอนนี้ปริมาณยาที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ ซึ่งตัวยาที่ฉีดเข้าไปจะกระตุ้นไข่ให้มีการเติบโต หลังจากนั้นเป็นเวลา 5-6 วัน แพทย์จะฉีดยาเพื่อชะลอไม่ให้ไข่ตกก่อนวันเก็บไข่ ระหว่างนั้นแพทย์ก็จะติดตามการเจริญเติบโตของไข่ เพื่อสังเกตขนาดไข่กระทั่งโตในขนาดที่เหมาะสม 

3. เก็บไข่

เมื่อไข่มีขนาดที่โตเหมาะสมที่จะเก็บแล้ว แพทย์ก็จะเก็บไข่ด้วยวิธีการใช้เข็มดูดไข่จากช่องคลอด เพื่อนำมาทำการปฏิสนธิกับสเปิร์ม จากนั้นแพทย์จะทำการฉีดฮอร์โมนเพิ่มความแข็งแรงของผนังมดลูกให้กับคนไข้เพื่อเตรียมผนังมดลูกให้รองรับทารกที่จะมาเจริญในครรภ์ต่อไป

4. เก็บน้ำเชื้อ

การเก็บน้ำเชื้ออสุจิแพทย์จะให้ภาชนะสำหรับเก็บน้ำเชื้อกับฝ่ายชาย และมีพื้นที่รองรับสำหรับเก็บน้ำเชื้อโดยเฉพาะให้คนไข้ฝ่ายชายได้ทำการเก็บด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นการเก็บอสุจิแบบสด หากคนไข้ต้องใช้อสุจิแบบแช่แข็งควรมีการวางแผนปรึกษาแพทย์ล่วงหน้า 

5. ปฏิสนธิในห้องปฏิบัติการ

แพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์จะทำการคัดเลือกอสุจิที่แข็งแรงที่สุดมา 1 ตัว เพื่อฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่ ให้เกิดการปฏิสนธิ และเฝ้าสังเกตการในห้องทดลอง กระทั่งเกิดเป็นตัวอ่อน โดยแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์จะควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด 

6.ย้ายตัวอ่อน

หลังจากเซลล์ไข่และอสุจิทำการปฏิสนธิกันจนได้เป็นตัวอ่อนแล้ว แพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์จะนำตัวอ่อนที่ได้ ย้ายไปฝังตัวไว้ในมดลูก ซึ่งจะใช้วิธีการสอดเครื่องมือไปที่ช่องคลอด และเลือกตำแหน่งที่ดีที่สุด เพื่อทำการฝังตัวอ่อนไว้ที่บริเวณนั้น โดยในการหาตำแหน่งที่ดีที่สุด แพทย์จะใช้วิธีอัลตราซาวด์ 

7. ตรวจการตั้งครรภ์

หลังจากทำการย้ายตัวอ่อนเรียบร้อยแล้ว จะเป็นไปตามกลไกธรรมชาติ คือตัวอ่อนจะเจริญเป็นทารกต่อไป แต่แพทย์จะทำการนัดตรวจการตั้งครรภ์หลังจากย้ายตัวอ่อนภายใน 7-14 วัน 

มีลูกยากปรึกษา
Millennium IVF Clinic

เพิ่มโอกาสการมีลูก ด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

บุคคลที่เหมาะกับการทำอิ๊กซี่ คือใคร?

 • ฝ่ายหญิงที่มีปัญหาเปลือกไข่หนา ทำให้สเปิร์มไม่สามารถเจาะผ่านเปลือกไข่ เพื่อเข้าไปปฏิสนธิได้ 
 • ฝ่ายชายที่มีปัญหาความผิดปกติที่เกี่ยวกับอสุจิ เช่น อสุจิไม่แข็งแรง อสุจิมีจำนวนน้อย เป็นต้น
 • ผู้ที่มีโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้เกิดภาวะมีบุตรยาก 
 • ผู้ที่มีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • คู่สมรสที่เคยทำ IVF มาแล้ว 3 ครั้ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Millennium IVF Clinic

พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ประสบการณ์การรักษาคนไข้ด้านการมีบุตรยากมากกว่า 15 ปี

ทำ "เด็กหลอดแก้ว" ที่ Millennium IVF Clinic ดีอย่างไร

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ที่มีประสบการณ์รักษาผู้มีบุตรยากมาอย่างยาวนาน พร้อมเติมเต็มความฝันให้กับทุกครอบครัว

เทคโนโลยีระดับสากล

คลินิกได้รับมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข สะอาด ปลอดภัย และครบครันด้วยอุปกรณ์ที่
ทันสมัย ในราคาที่เข้าถึงได้

กว่า 1,000 ครอบครัวที่ไว้วางใจ

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ทำให้คลินิกของเรา
ได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายครอบครัว 

แพ็คเกจทำ "ICSI " ที่ Millennium IVF Clinic

รายละเอียดแพ็คเกจทำ ICSI

 • ตรวจระดับฮอร์โมน ช่วงติดตามการกระตุ้นไข่
 • ยากระตุ้นไข่ ไม่จำกัด
 • ยาป้องกันไข่ตก 5 เข็ม
 • ยาเร่งไข่สุก 2 เข็ม
 • กระบวนการเก็บไข่ (OPU)
 • การปฏิสนธิโดยวิธีการ IVF / ICSI
 • การเลี้ยงตัวอ่อน

บริการอื่น ๆ ของเรา

คลินิกเฉพาะทางด้านการมีบุตรยาก พร้อมให้คำปรึกษาและรักษาผู้ที่มีปัญหาการมีบุตรยาก
ทุกเคสดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมจะเติมเต็มความฝันให้ทุกครอบครัว 

ผสมเทียม IUI

การฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง ซึ่งเป็นการนำน้ำเชื้ออสุจิที่คัดแล้วฉีดเข้าไปใน
โพรงมดลูกของฝ่ายหญิงโดยตรง

ย้ายตัวอ่อน FET / ET

การย้ายตัวอ่อนแช่แข็ง คือการนำเอาตัวอ่อนที่ถูกแช่แข็งไว้มาผ่านกระบวนการละลายและย้ายเข้าสู่โพรงมดลูกเพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์

ตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อน PGT-A

การนำเซลล์จากตัวอ่อน
มาตรวจวิเคราะห์หาความผิดปกติ
ทางพันธุกรรมก่อนย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูกเพื่อเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์

ทีมแพทย์มากประสบการณ์
พร้อมให้บริการ

ปรึกษาฟรี!