FET/ET

การย้ายตัวอ่อน

การย้ายตัวอ่อน FET/ET คืออะไร

การย้ายตัวอ่อน คืออะไร ย้ายรอบสดหรือรอบแช่แข็งดีกว่ากัน

ย้ายตัวอ่อน Embryo Transfer

การย้ายตัวอ่อน (Embryo Transfer) คือ หนึ่งในขั้นตอนสำคัญของกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว IVF และ ICSI เป็นการนำตัวอ่อนที่ได้จากการปฏิสนธิภายนอกเป็นระยะเวลา 3-5 วัน ในขั้นตอนการเลี้ยงตัวอ่อนทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์จะดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์ 

หลังจากที่ได้ตัวอ่อนแล้วแพทย์จะย้ายตัวอ่อนเข้าโพรงมดลูกของฝ่ายหญิงด้วยการใส่เครื่องมือผ่านทางช่องคลอดคล้ายกับการตรวจภายใน ขั้นตอนการใส่ตัวอ่อนแพทย์จะใช้เครื่องอัลตราซาวนด์ในการหาตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อวางตัวอ่อนในโพรงมดลูก โดยจะไม่มีการให้ยาระงับปวดหรือยานอนหลับ คนไข้ไม่ต้องงดน้ำและอาหารขั้นตอนนี้คนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใด

สำหรับ การย้ายตัวอ่อน เป็นกระบวนการที่สำคัญซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญของทางทีมแพทย์ รวมถึงความร่วมมือจากทางคนไข้เพื่อให้การตั้งครรภ์ประสบความสำเร็จ

ประเภทของการย้ายตัวอ่อน

1. การย้ายตัวอ่อนรอบสด (Fresh Cycle)

คือ การย้ายตัวอ่อนทันทีหลังจากที่ได้มีการกระตุ้นไข่ เก็บไข่ และนำไข่มาปฏิสนธิภายนอกแล้ว นักวิทยาศาสตร์จะเลี้ยงตัวอ่อนประมาณ 5 วัน หรือเรียกว่าการเลี้ยงตัวอ่อนระยะ Blastocyst และในวันที่ 6 แพทย์จะนัดคนไข้มาย้ายตัวอ่อนเพื่อนำตัวอ่อนย้ายเข้าโพรงมดลูกของคนไข้เป็นขั้นตอนต่อไป โดยก่อนหน้านั้นคนไข้ต้องรับประทานยาเพื่อเตรียมโพรงมดลูกด้วย

ข้อดีของการย้ายตัวอ่อนรอบสด

  • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการแช่แข็ง 
  • ตัวอ่อนจะไม่กระทบกระเทือนจากอุณหภูมิในกระบวนการแช่แข็งและการละลายตัวอ่อน

2. การย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง (Frozen Cycle)

คือ การย้ายตัวอ่อนเข้าโพรงมดลูกในรอบเดือนถัดไป หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ได้เลี้ยงตัวอ่อนไว้ถึงวันที่ 5 แล้วจะถูกแช่แข็งจนรอบประจำเดือนถัดไป ตัวอ่อนจะถูกนำมาละลายเพื่อทำการย้ายเข้าสู่โพรงมดลูกต่อไป

ข้อดีของการย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง

  • ร่างกายมีเวลาฟื้นตัวกลับสู่สภาพปกติ เนื่องจากไม่ได้รับยากระตุ้นรังไข่เหมือนในรอบสดจึงถือเป็นการพักร่างกายและจิตใจซึ่งส่งผลดีต่อการตั้งครรภ์
  • ลดความเสี่ยงการเกิดภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป (OHSS : Ovarian Hyperstimulation Syndrome) ซึ่งเป็นความเสี่ยงระหว่างการย้ายตัวอ่อนรอบสด 
  • เหมาะกับคู่สมรสที่ต้องการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว (PGT-A) เพื่อลดโอกาสการแท้งบุตรจากโครโมโซมผิดปกติและเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์

การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม คืออะไร

เลือกย้ายตัวอ่อนแบบไหนดี

ขั้นตอนการย้ายตัวอ่อน

สำหรับการย้ายตัวอ่อนรอบสด เป็นวิธีที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายกว่าการย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง แต่จากการศึกษาวิจัยพบว่า การย้ายตัวอ่อนรอบสด มีอัตราการประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ต่ำกว่าการย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง เนื่องจากในรอบสดมีการกระตุ้นไข่ทำให้มีฮอร์โมนในระดับสูงมากกว่าปกติ และยาที่ใช้อาจมีผลต่อคุณภาพของเยื่อบุโพรงมดลูก  

นอกจากนั้นการกระตุ้นไข่ตามด้วยการย้ายตัวอ่อนในรอบสดอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป (OHSS) ในคนไข้บางรายด้วย

สำหรับการย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งเป็นวิธีที่นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากช่วยลดปัญหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการย้ายในรอบสดได้ รวมถึงร่างกายของคนไข้ได้มีเวลาพัก และการย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งยังสามารถตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว (PGT-A) ได้อีกด้วย 

อย่างไรก็ตามการเลือกย้ายตัวอ่อนแบบไหนดี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ โดยแพทย์จะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น สุขภาพร่างกายของคุณแม่ ระดับฮอร์โมนระหว่างการกระตุ้นไข่ ยาที่ใช้ในการกระตุ้นไข่ จำนวนตัวอ่อน คุณภาพตัวอ่อน ความพร้อมของโพรงมดลูก เป็นต้น 

ขั้นตอนการย้ายตัวอ่อน

แพทย์จะนัดวันย้ายตัวอ่อนกับคนไข้เพื่อย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก โดยใช้เครื่องอัลตราซาวนด์มองหาตำแหน่งที่เหมาะในการวางตัวอ่อน จากนั้นแพทย์จะเตรียมความพร้อมในบริเวณปากช่องคลอด โดยการเอามูกออกต่อมานักวิทยาศาสตร์จะนำตัวอ่อนใส่เข้าไปในสาย (Catheter) เพื่อให้แพทย์วางตัวอ่อนในตำแหน่งที่เหมาะสม เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Millennium IVF Clinic

พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ประสบการณ์การรักษาคนไข้ด้านการมีบุตรยากมากกว่า 15 ปี

มีลูกยาก ปรึกษา Millennium IVF Clinic

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

นำทีมโดย พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา
ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
และทีมแพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน
เพื่อรักษาผู้ที่มีลูกยากโดยเฉพาะ

เทคโนโลยีระดับสากล

Millennium IVF Clinic ได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย ปลอดภัย ใส่ใจทุกขั้นตอนการรักษา

กว่า 1,000 ครอบครัวที่ไว้วางใจ

ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ที่รักษาและดูแลคนไข้ที่มีปัญหาด้านการมีบุตรยาก พร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง

บริการอื่น ๆ ของเรา

คลินิกเฉพาะทางด้านการมีบุตรยาก พร้อมให้คำปรึกษาและรักษาผู้ที่มีปัญหาการมีบุตรยาก
ทุกเคสดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมจะเติมเต็มความฝันให้ทุกครอบครัว 

ผสมเทียม IUI

การฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง ซึ่งเป็นการนำน้ำเชื้ออสุจิที่คัดแล้วฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกของฝ่ายหญิงโดยตรง

เด็กหลอดแก้ว IVF / ICSI

ช่วยรักษาภาวะมีบุตรยาก
ได้ครอบคลุมเกือบทุกสาเหตุ
การรักษาด้วยวิธี IVF และ ICSI 
จึงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
 ในปัจจุบัน

ตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อน PGT-A

การนำเซลล์จากตัวอ่อน
มาตรวจวิเคราะห์หาความผิดปกติ
ทางพันธุกรรมก่อนย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูกเพื่อเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์

ทีมแพทย์มากประสบการณ์
พร้อมให้บริการ

ปรึกษาฟรี!