การทำเด็กหลอดแก้วใช้เวลานานแค่ไหน?

การทำเด็กหลอดแก้ว เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มโอกาสการมีบุตร สำหรับผู้ที่มีบุตรยากด้วยสาเหตุต่างๆ จากหลายปัจจัยประกอบกัน และการทำเด็กหลอดแก้วก็มีกรรมวิธีที่ต้องใช้ระยะเวลา ตั้งแต่การเตรียมตัวไปจนถึงระยะเวลาในการทำเด็กหลอดแก้ว และระยะเวลารอผลลัพธ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนอาจหาคำตอบอยู่ว่าการทำเด็กหลอดแก้วแต่ละครั้งนั้นต้องใช้เวลานานแค่ไหน

ทำความรู้จักการทำเด็กหลอดแก้ว

การทำเด็กหลอดแก้ว คือการทำให้เกิดการปฏิสนธิ เพื่อให้เกิดตัวอ่อน ซึ่งถูกควบคุมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติ ช่วยเพิ่มโอกาสการมีบุตรให้สูงขึ้น และแก้ปัญหาการมีบุตรยากได้ โดยเฉพาะผู้ที่ประสบปัญหาผลิตเชื้ออสุจิได้จำนวนน้อย และมีอสุจิที่แข็งแรงไม่มากพอ จนไม่สามารถปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ได้สำเร็จ 

โดยการทำเด็กหลอดแก้ว แพทย์จะคัดสรรเชื้ออสุจิที่แข็งแรงมาปฏิสนธิกับไข่ในจานทดลอง และดูแลภายในห้องปฏิบัติการ ทำให้ได้ตัวอ่อนง่ายกว่าการปฏิสนธิแบบธรรมชาติ นอกจากปัญหาการผลิตเชื้ออสุจิได้น้อย การทำเด็กหลอดแก้ว ก็ช่วยเรื่องการมีบุตรยากจากปัญหาอื่นๆ ได้ด้วยเช่นกัน

รูปภาพการปรึกษาแพทย์หญิงนฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา

รูปภาพการปรึกษาแพทย์หญิงนฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา

การเตรียมตัวทำเด็กหลอดแก้ว นานแค่ไหน

ก่อนเข้าสู่การทำเด็กหลอดแก้ว คู่สมรสคู่นั้นๆ จะต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อน โดยการทำตามคำปรึกษาของแพทย์เจ้าของไข้ ซึ่งแพทย์จะทำการประเมินร่างกายของคู่สมรสนั้น และให้คำแนะนำว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

โดยในการทำเด็กหลอดแก้วจะมีกระบวนการที่ซับซ้อนพอสมควร จึงต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวประมาณ 4-6 สัปดาห์ แต่ก็อาจจะมากกว่านั้น หากพบว่าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีพฤติกรรมสุบบุหรี่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก่อนทำเด็กหลอดแก้วนานถึง 3 เดือน ทำให้ระยะเวลาในการเตรียมตัวต้องขยายออกไปอีก 

ดังนั้นหลังเข้าปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนมีบุตร แพทย์จะประเมินจากร่างกายและพฤติกรรมของคู่สมรสว่าต้องเตรียมตัวก่อนทำเด็กหลอดแก้วนานแค่ไหน กล่าวโดยสรุประยะเวลาในการเตรียมตัวก่อนทำเด็กหลอดแก้วคือ 4 สัปดาห์ถึง 3 เดือน ทั้งนี้หากคู่สมรสไม่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ระยะเวลาในการเตรียมตัวจะเหลือเพียง 4-6 สัปดาห์เท่านั้น

การเตรียมตัวก่อนทำเด็กหลอดแก้ว 

การเตรียมตัวก่อนทำเด็กหลอดแก้ว แบ่งเป็นฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ดังนี้ 

ฝ่ายหญิง

 • งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 3 เดือน ก่อนเริ่มการรักษา และระหว่างการรักษา
 • งดสูบบุหรี่ 3 เดือนก่อนเริ่มการรักษา และระหว่างการรักษา
 • งดอาหารที่มีน้ำตาลสูงและอาหารแปรรูป
 • ดื่มน้ำอย่างน้อย 2 ลิตร/วัน
 • รับประทานโปรตีนมากๆ เพื่อให้ไข่สมบูรณ์
 • พักผ่อนให้เพียงพอ 
 • หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียด
 • ควบคุมน้ำหนักโดยการออกกำลังกายเบาๆ และหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายแบบหักโหม

อ่านเพิ่มเติม : อาหารบํารุงมดลูกและรังไข่ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์

ฝ่ายชาย

 • งดสูบบุหรี่ 3 เดือนก่อนเริ่มการรักษา และระหว่างการรักษา
 • งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 3 เดือน ก่อนเริ่มการรักษา และระหว่างการรักษา
 • งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
 • ไม่สวมใส่กางเกงชั้นในที่รัดแน่นเกินไป
 • หลีกเลี่ยงการแช่น้ำอุ่นและการทำซาวน่า
 • หลีกเลี่ยงการติดเชื้อ เพื่อรักษาระดับจำนวนของเชื้ออสุจิและคุณภาพของเชื้อให้สมบูรณ์
 • พักผ่อนให้เพียงพอ 
 • หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียด
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

อ่านเพิ่มเติม : อาหารบำรุงอสุจิ เพิ่มกำลังสเปิร์ม อยากเป็นคุณพ่อต้องไม่พลาด

ระยะเวลาในการทำเด็กหลอดแก้ว นานแค่ไหน

ระหว่างการทำเด็กหลอดแก้วก็มีระยะเวลาเช่นกัน แบ่งระยะเวลาในการทำเด็กหลอดแก้วแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การกระตุ้นไข่

แพทย์จะทำการฉีดกระตุ้นไข่ในวันที่สองหรือสามของการมีประจำเดือน โดยขั้นตอนนี้จะมีการฉีดยากระตุ้นไข่ต่อเนื่องเป็นเวลา 10-12 วัน แพทย์จะทำการติดตามผล เพื่อสังเกตอัตราการเติบโตของไข่ 

ขั้นตอนที่ 2 เก็บไข่ 

หลังการฉีดกระตุ้นไข่และติดตามผลแล้ว หลังจากนั้นแพทย์จะทำการเก็บไข่ ซึ่งจะทำการเจาะเก็บไข่ภายใน 34-36 ชั่วโมง หลังจากพบว่าไข่มีการเติบโตที่สมบูรณ์แล้ว โดยจะเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอด ใช้เวลาประมาณ 10-20 นาทีในการเก็บไข่ และก่อนเก็บไข่ คนไข้ต้องงดน้ำงดอาหาร 6-8 ชั่วโมง ก่อนทำหัตถการ

ขั้นตอนที่ 3 เก็บอสุจิ

แพทย์จะให้ภาชนะกับคู่สมรสฝ่ายชายเพื่อทำการเก็บเชื้ออสุจิในบริเวณที่ทางคลินิกผู้มีบุตรยากเตรียมเอาไว้ให้ และเมื่อเก็บอสุจิได้แล้ว แพทย์จะนำมาคัดเลือกเพื่อทำการผสมกับไข่ในหลอดแก้ว ซึ่งในการเก็บอสุจิส่งเข้าห้องปฏิบัติการจะทำภายในเวลา 1 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 4 ติดตามผล

หลังทำการผสมระหว่างเซลล์ไข่และอสุจิในหลอดแก้ว แพทย์จะติดตามผลกระทั่งเกิดเป็นตัวอ่อน

ขั้นตอนที่ 5 เพาะเลี้ยงตัวอ่อน

เมื่อเกิดการปฎิสนธิระหว่างไข่กับอสุจิ กระทั่งพัฒนาเป็นตัวอ่อน แพทย์จะเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการต่อจนเจริญเติบโต โดยจะใช้เวลาประมาณ 5 วันหลังปฏิสนธิ

ขั้นตอนที่ 6 ย้ายตัวอ่อน

หลังจากตัวอ่อนเติบโตแล้ว แพทย์จะย้ายตัวอ่อน โดยนำเข้าสู่โพรงมดลูก มีการย้ายตัวอ่อนทั้งรอบสดและรอบแช่แข็งเพื่อให้ตัวอ่อนไปเจริญเติบโตในมดลูกต่อไป โดยจะใช้เครื่องมือในการย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูกผ่านทางช่องคลอด ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที โดยหลังจากที่ทำการย้ายตัวอ่อนเสร็จแล้ว แพทย์จะให้คนไข้นอนพักต่ออีก 1-2 ชั่วโมงหลังทำ และควรกลับไปพักผ่อนต่อที่บ้านอีก 12-24 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 7 ติดตามผล

หลังจากที่ทำการย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูกแล้ว แพทย์จะนัดคนไข้มาติดตามผลหลังทำ 1 สัปดาห์ เพื่อตรวจการตั้งครรภ์

ระยะเวลารอผลลัพธ์ การทำเด็กหลอดแก้ว นานแค่ไหน

ปกติแล้วจะทราบผลว่าปฏิสนธิสำเร็จหรือไม่ภายในเวลา 20 วันโดยประมาณ หลังจากเริ่มทำเด็กหลอดแก้วในขั้นตอนแรก และทราบผลว่าตั้งครรภ์สำเร็จหรือเป็นปกติหรือไม่ หลังจากย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก 2 สัปดาห์ หากพบว่าการตั้งครรภ์ปกติหรือสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตัวอ่อนก็จะเจริญเป็นทารกต่อไปเช่นเดียวกับการตั้งครรภ์แบบธรรมชาติ 

สรุปแล้วการทำเด็กหลอดแก้วใช้เวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์จึงจะสมบูรณ์ตามกระบวนการ แต่ถ้าหากรวมระยะเวลาในการเตรียมตัวก่อนทำด้วยก็จะอยู่ที่ประมาณ 2-3 เดือน และถ้าหากพบว่ามีพฤติกรรมสูบบุหรี่ จะต้องงดบุหรี่ก่อน ทำให้ระยะเวลาในการเตรียมตัวก่อนทำเด็กหลอดแก้วขยายออกไป และใช้เวลานานขึ้นอีก 

ดังนั้นแล้วหากคู่รักคู่ไหน ที่มีแพลนจะมีลูกน้อยแต่ยังไม่พร้อมในตอนนี้ สามารถเข้ามาปรึกษากับ Millennium IVF Clinic ก่อนได้เลยนะคะ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยตอบทุกคำถามเพื่อให้ทุกคู่รัก คลายกังวลกับทุกสารพันปัญหาการมีบุตรยาก เราพร้อมเติมเต็มความฝันของทุกครอบครัวให้สมบูรณ์ค่ะ

ผู้เขียน
พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา (Dr. Naroemit Wonglikhitpanya)

พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำ Millennium IVF Clinic

แชร์เนื้อหา

ผู้เขียน
พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา (Dr. Naroemit Wonglikhitpanya)

พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำ Millennium IVF Clinic

แชร์เนื้อหา

โปรโมชั่น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอขายสินค้าที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถแสดงผลโฆษณาได้ตรงตามความต้องการของคุณ

บันทึก