เป็นมะเร็งก็มีลูกได้ จริงไหม? ไขข้อสงสัยที่นี่

คู่สมรสที่ต้องการมีบุตรแต่เคยมีประวัติเกี่ยวกับการป่วยด้วยโรคมะเร็ง ซึ่งหลายคนรู้ดีว่าโรคมะเร็งมีผลต่อการมีบุตรในหลายกรณี บางอาการป่วยถึงแม้ว่าจะรักษามะเร็งจนหายแล้ว แต่ร่างกายก็ได้รับผลข้างเคียงจากการรักษาและส่งผลกระทบให้มีบุตรยากได้เช่นกัน ทำให้คู่สมรสหลายคู่หมดหวัง แต่ในขณะเดียวกันถึงแม้จะเป็นโรคมะเร็งก็สามารถมีบุตรได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนยังไม่รู้หรืออาจจะยังสงสัยอยู่ว่าทำได้จริงหรือไม่อย่างไร บทความนี้ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากอย่าง Millennium IVF Clinic ก็มีข้อมูลดีๆ นำมาฝากด้วยเช่นเดิม ดังนี้ 

มะเร็งส่งผลต่อการมีบุตรอย่างไร?

อาการป่วยด้วยโรคมะเร็ง ส่งผลต่อการมีบุตร แบ่งออกเป็น 2 กรณีใหญ่ ๆ คือ

 • มีบุตรยากจากการป่วยด้วยโรคมะเร็ง
 • มีบุตรยากจากการรักษามะเร็ง

การมีบุตรยากจากการป่วยด้วยโรคมะเร็ง

การที่ร่างกายป่วยด้วยโรคมะเร็ง บางกรณีอาจส่งผลต่อการมีบุตรด้วย โดยเฉพาะการเป็นมะเร็งบริเวณที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ อาทิ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งอัณฑะ มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น เพราะเนื้อร้ายที่เกิดขึ้นในอวัยวะดังกล่าว ส่งผลให้การทำงานของอวัยวะนั้นมีความผิดปกติ และไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อเกิดที่อวัยวะสืบพันธุ์ ก็ทำให้ระบบสืบพันธุ์นั้นบกพร่อง และมีบุตรยากในที่สุด 

การมีบุตรยากจากการรักษามะเร็ง

กรณีถัดมาการมีบุตรยากจากการรักษามะเร็งนั้นเกิดขึ้นได้เช่นกัน เนื่องจากการรักษามะเร็งในหลายๆ ครั้ง มีวิธีการรักษาที่ส่งผลต่อความสามารถในการเจริญพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัด รังสีรักษา หรือเคมีบำบัด ทำให้ผู้ป่วยอาจผ่านการรักษามะเร็งจนร่างกายเป็นปกติก็จริง แต่ก็ส่งผลต่อการมีบุตรยากได้หลังการรักษานั้น เนื่องจากในผู้ป่วยที่มีภาวะรังไข่หยุดทำงาน พบว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดมักเกี่ยวกับการได้รับเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา 

จากที่กล่าวมาข้างต้นคือข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการป่วยด้วยโรคมะเร็ง ที่ทำให้มีบุตรยาก คู่สมรสหลายคู่ที่เคยป่วยเป็นมะเร็งจึงเลิกล้มความตั้งใจที่จะมีบุตร ขณะที่ปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถมีบุตรได้ จากเทคโนโลยีการรักษาที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรียกว่า “เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์”

เทคโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ช่วยเรื่องการมีบุตรอย่างไร?

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์ที่ช่วยเรื่องการมีบุตร อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งสามารถมีบุตรได้ แม้ว่าจะเคยผ่านการรักษาด้วยรังสีหรือเคมีบำบัด ซึ่งจะต้องกระทำ “ก่อนการรักษามะเร็ง” เรียกว่าการเก็บรักษาภาวะการเจริญพันธุ์ (Fertility Preservation) ได้แก่ 

1.ฝากไข่ 

การเก็บไข่หรือฝากไข่ก่อนเข้ารับการรักษามะเร็งช่วยเพิ่มโอกาสการมีบุตรได้ จากที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นว่าร่างกายของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีหรือเคมีบำบัด จะทำให้มีบุตรยาก ในฝ่ายหญิงรังไข่จะหยุดทำงาน และไม่สามารถผลิตไข่ได้ แต่สามารถใช้เทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์ได้ โดยการฝากไข่ไว้ก่อนการรักษามะเร็ง ร่างกายที่ยังไม่ผ่านการรักษาด้วยรังสีหรือเคมีบำบัด จะผลิตไข่ได้เป็นปกติ จึงสามารถนำไข่ที่ร่างกายผลิตไปฝากเอาไว้ก่อนได้ 

โดยการนำเอาเซลล์ไข่ไปแช่แข็งในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส เพื่อเก็บรักษาไข่ไว้ใช้ในอนาคต วิธีการนี้ทำให้สามารถเก็บรักษาไข่ให้คงสภาพสมบูรณ์ได้นานถึง 10 ปี หลังจากนั้นคนไข้ก็สามารถเข้ารับการรักษามะเร็งได้ตามขั้นตอน เมื่อรักษามะเร็งสำเร็จแล้ว ก็สามารถนำไข่ที่ฝากไว้มาทำการปฏิสนธิด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้มีบุตรได้

2.ฝากสเปิร์ม

ในเพศชายเมื่อได้รับการรักษามะเร็งด้วยยาเคมีบำบัดบางชนิดก็ทำให้มีบุตรยากได้ เช่น Cyclophosphamide, Cisplatin, Procarbazine, ifosfamide เป็นต้น และเพื่อให้มีบุตรได้ง่ายขึ้นหลังจากการรักษามะเร็ง การใช้เทคโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ช่วยได้โดยการฝากสเปิร์มไว้ใช้ในอนาคต คล้ายๆ กับการฝากไข่  

วิธีการคือนำน้ำอสุจิของผู้ชายไปแช่แข็งในอุณภูมิ -196 องศาเซลเซียส ใช้กระบวนการเดียวกับการแช่แข็งเซลล์ไข่ แต่จะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนน้อยกว่าการฝากไข่ การฝากสเปิร์มไว้ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้มีบุตรในอนาคตหลังการรักษามะเร็งได้ เพราะถึงแม้ร่างกายจะผลิตสเปิร์มได้ยากหลังการรักษามะเร็ง แต่ก็สามารถใช้สเปิร์มที่ฝากเอาไว้ได้

ทั้ง 2 แบบเป็นเทคโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ในรูปแบบของการเก็บรักษาภาวะการเจริญพันธุ์ ซึ่งต้องทำก่อนการเข้ารับการรักษามะเร็ง เพื่อให้มีบุตรหลังการรักษามะเร็งได้ นอกจากเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์จะพัฒนาไปไกลแล้ว การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันก็พัฒนาไปไกลด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น

 • การรักษามะเร็งปากมดลูก ที่ปัจจุบันทางการแพทย์ก็มีการคิดค้นให้สามารถรักษาให้หาได้ และภายหลังการรักษาก็ยังทำให้ผู้ป่วยสามารถมีบุตรได้ด้วย เป็นการผ่าตัดส่องกล้องมะเร็งปากมดลูก โดยไม่ต้องตัดมดลูก
 • การรักษามะเร็งรังไข่ ด้วยการผ่าตัดเฉพาะปีกมดลูกข้างที่เป็นมะเร็งออก จึงยังเหลือมดลูกและปีกมดลูกอีกข้างไว้ ให้มีระดูและมีลูกต่อไปได้ 

ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเทคโลยีช่วยการเจริญพันธุ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ให้สามารถมีบุตรได้ในอนาคตหลังการรักษามะเร็งจนสำเร็จ จะเห็นว่าทางการแพทย์ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปมาก ทั้งการรักษาโรคร้ายอย่างมะเร็ง ให้สามารถหายและกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ รวมถึงการเก็บรักษาภาวะการเจริญพันธุ์ ที่ทำให้สามารถมีบุตรได้หลังการรักษามะเร็ง ที่ในอดีตอาจเป็นไปได้ยาก 

สุดท้ายนี้ หากคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการวางแผนการตั้งครรภ์ หรือกำลังประสบกับภาวะมีบุตรยากสามารถปรึกษากับ Millennium IVF Clinic ได้ตลอดนะคะ เรายินดีให้คำปรึกษากับทุกครอบครัวที่ต้องการวางแผนมีลูก และพร้อมเติมเต็มความฝันทุกครอบครัวให้สมบูรณ์

ผู้เขียน
พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา (Dr. Naroemit Wonglikhitpanya)

พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำ Millennium IVF Clinic

แชร์เนื้อหา

ผู้เขียน
พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา (Dr. Naroemit Wonglikhitpanya)

พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำ Millennium IVF Clinic

แชร์เนื้อหา

โปรโมชั่น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอขายสินค้าที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถแสดงผลโฆษณาได้ตรงตามความต้องการของคุณ

บันทึก