พฤติกรรม ที่ส่งผลให้มีลูกยาก อยากมีลูกเช็คด่วน!!

หากกำลังวางแผนมีบุตร พฤติกรรมก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆ เพราะหลายพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการมีบุตรยากหรือมีบุตรง่ายได้ด้วย สำหรับคนที่อยากมีลูกแต่ยังไม่มีลูกสักที อาจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองได้เช่นกัน ครั้งนี้ได้รวบรวมเอาพฤติกรรมที่ทำให้มีบุตรยากมาฝาก เพื่อให้คนที่กำลังวางแผนมีบุตรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้ จะมีอะไรบ้างไปดูพร้อมๆ กันเลยดีกว่า 

1.ดื่มเครื่องดื่มแอลกกอฮอล์เป็นประจำ

พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการมีบุตรอย่างแรกคือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ อย่างที่รู้กันว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโทษต่อร่างกายหลายอย่าง รวมถึงระบบสืบพันธุ์ก็ได้รับโทษจากแอลกอฮอล์เช่นกัน โดยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้โอกาสการมีบุตรลดลงถึง 50% 

ในเพศชายที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ พบว่าจะมีเชื้ออสุจิที่อ่อนแอ เคลื่อนที่ได้ช้า ไม่สมบูรณ์เท่ากับคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และอสุจิที่อ่อนแอก็เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้มีบุตรยาก ไม่เพียงแต่ฝ่ายชายเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ฝ่ายหญิงก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อเซลล์ไข่ที่จะทำให้การตกไข่ลดลง มีผลทำให้โอกาสการตั้งครรภ์นั้นต่ำลง

2.สูบบุหรี่เป็นประจำ

พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการมีบุตรถัดมาก็คือการสูบบุหรี่เป็นประจำ บุหรี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญของปัญหาสุขภาพหลายด้าน รวมถึงด้านระบบสืบพันธุ์ พบว่าคนที่สูบบุหรี่มีลูกยากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 3 เท่า ในบุหรี่จะมีสารนิโคติน ที่ทำให้ลดการสร้างอสุจิ ทำให้ผู้ชายมีอสุจิน้อยลง ซึ่งส่งผลต่อการปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ ถ้าน้อยเกินไปก็จะทำให้ไม่เกิดการตั้งครรภ์ หรือลดโอกาสการตั้งครรภ์ให้น้อยลง รวมถึงบางกรณีจะมีอสุจิที่อ่อนแอจนไม่สามารถปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนได้ 

นอกจากนี้ในฝ่ายหญิงก็ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ด้วย ซึ่งจะทำให้ตกไข่น้อยลง และการสูบบุหรี่ยังรบกวนการฝังตัวของตัวอ่อนที่มดลูกด้วย ไม่เพียงการสูบบุหรี่เท่านั้นที่ส่งผล แต่การได้รับควันบุหรี่ก็มีผลต่อการตั้งครรภ์ ดังนั้นหากวางแผนมีบุตรนอกจากหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่แล้ว ควรหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ด้วย

3.ดื่มกาแฟมากเกินไป

พฤติกรรมถัดมาที่ทำให้มีลูกยาก นั่นก็คือการดื่มกาแฟมากเกินไป ในผู้หญิงที่ดื่มกาแฟ 4 แก้วต่อวัน มีโอกาสมีลูกยากกว่าการคนที่ไม่ดื่มกาแฟถึง 25% ดังนั้นหากต้องการมีลูก หรืออยู่ในช่วงวางแผนมีลูก ควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟไปก่อน หรือไม่ก็ไม่ควรเกิน 2 แก้วต่อวัน ซึ่งจะสัมพันธ์กับปริมาณเครื่องดื่มคาเฟอีนไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นปริมาณที่แนะนำสำหรับคนที่วางแผนตั้งครรภ์ 

เนื่องจากสารคาเฟอีนจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ไข่ หากเซลล์ไข่เล็กเกินไป ไม่เติบโตเพียงพอ ก็จะทำให้มีลูกยาก ทั้งนี้ยังพบว่าคาเฟอีนมีผลต่อความแข็งแรงของผนังมดลูกด้วย หากได้รับผลกระทบมากๆ ตัวอ่อนจะไม่ฝังตัว จึงไม่เกิดการตั้งครรภ์ ไม่เพียงแต่ผู้หญิงเท่านั้น สำหรับฝ่ายชายหากดื่มกาแฟมากเกินไปก็จะหลั่งอสุจิได้น้อย ซึ่งปริมาณอสุจิมีผลมากต่อการตั้งครรภ์ ทำให้การดื่มกาแฟมากเกินไปในฝ่ายชาย ก็มีผลทำให้มีลูกยากได้ด้วย

4.เครียดบ่อย

คนที่มีพฤติกรรมเครียดบ่อยๆ ไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรก็ตาม พบว่ามีลูกยากด้วยเช่นกัน สำหรับผู้หญิงจะได้รับผลกระทบจากความเครียดค่อนข้างมาก เนื่องจากความเครียดมีผลต่อฮอร์โมนที่รบกวนการตกไข่ ทำให้ไข่ไม่ตก จึงตั้งครรภ์ได้ยาก ไม่เพียงเท่านั้นความเครียดยังก่อกวนการฝังตัวของมดลูกด้วย แม้ว่าไข่จะเกิดการปฏิสนธิไปแล้ว แต่ถ้าหากมีความเครียดเกิดขึ้น อาจไม่เกิดการตั้งครรภ์ในที่สุด  

นอกจากนี้ในผู้ชายยังได้รับผลกระทบจากความเครียดด้วย ซึ่งจะมีผลต่อความเข้มข้น จำนวนและความแข็งแรงสมบูรณ์ของอสุจิ ทำให้อสุจิลดน้อยลง และอาจอ่อนแอด้วย โดยทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับความสามารถในการปฏิสนธิที่ลดน้อยลงด้วย และทำให้มีลูกยากได้

5.ไม่ควบคุมน้ำหนัก

อีกหนึ่งปัญหาด้านพฤติกรรมที่ทำให้มีลูกยาก คือการไม่ควบคุมน้ำหนัก เนื่องจากน้ำหนักตัวสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ พบว่าในคนที่มีน้ำหนักมากหรือน้อยเกินไป ร่างกายจะปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมต่อการมีลูกยากขึ้นด้วย ในส่วนของน้ำหนักตัวที่มากเกินไป มีผลต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์ที่ขัดข้อง ในเพศหญิงพบว่าอาจมีภาวะไข่ไม่ตก หรือมีถุงน้ำรังไข่หลายใบ ส่วนในเพศชายอาจเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ รวมถึงมีจำนวนอสุจิที่ลดลง

6.กินยาคุมต่อเนื่องเป็นเวลานาน

พฤติกรรมหนึ่งที่สำคัญต่อการตั้งครรภ์นั่นก็คือการรับประทานยาคุมกำเนิดต่อเนื่องเป็นเวลานานเกินไป ก็ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางลงได้ และตั้งครรภ์ไม่สำเร็จ แต่การรับประทานยาคุมกำเนิดยังมีความจำเป็นต่อการคุมกำเนิดเมื่อยังไม่พร้อมสำหรับมีบุตร แต่มีข้อแนะนำว่าไม่ควรรับประทานยาคุมกำเนิดต่อเนื่องเกิน 5 ปีขึ้นไป  

ทั้งหมดนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ทำให้มีลูกยาก คู่สมรสที่กำลังวางแผนมีบุตร หากเช็คแล้วพบว่าตัวเองมีปัญหาด้านพฤติกรรมเหล่านี้ ควรหลีกเลี่ยงไปก่อน เพื่อเพิ่มโอกาสการมีบุตรที่สูงขึ้น เนื่องจากคู่สมรสหลายคู่ที่มีลูกไม่สำเร็จ ส่วนหนึ่งมีปัญหาที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ โดยยังไม่จำเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ และถึงแม้ว่าจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์ พฤติกรรมเหล่านี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงอยู่ดี 

สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาสามารถเข้ารับการปรึกษาได้ที่ศูนย์รักษาภาวะผู้มีบุตรยาก Millennium IVF Clinic โดยตรง เพื่อให้แพทย์วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง และประเมินวิธีการรักษาที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มโอกาสการมีบุตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้เขียน
พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา (Dr. Naroemit Wonglikhitpanya)

พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำ Millennium IVF Clinic

แชร์เนื้อหา

ผู้เขียน
พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา (Dr. Naroemit Wonglikhitpanya)

พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำ Millennium IVF Clinic

แชร์เนื้อหา

โปรโมชั่น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอขายสินค้าที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถแสดงผลโฆษณาได้ตรงตามความต้องการของคุณ

บันทึก