ผู้หญิงทำหมันแล้ว อยากมีลูกควรทำ IUI หรือ ICSI พร้อมแนะกฏหมายเทคโนฯ ช่วยตั้งครรภ์ที่ควรรู้

สำหรับคุณผู้หญิงที่ทำหมันแล้วแต่อยากมีลูก ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการช่วยให้ตั้งครรภ์ หนึ่งเรื่องที่คุณผู้หญิงหลายคนสงสัยก็คือควรทำ IUI หรือทําอิ๊กซี่ (ICSI) จะดีกว่ากัน ครั้งนี้ทางศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากอย่าง Millennium IVF Clinic ก็ได้รวบรวมเอาความรู้เบื้องต้นมาฝาก พร้อมชี้แนะกฏหมายที่ควรรู้ กรณีใช้เทคโนโลยีที่ในการช่วยให้ตั้งครรภ์ 

การทำหมันผู้หญิง ทำอย่างไร?

การทำหมันผู้หญิง แพทย์จะจัดการกับท่อนำไข่ ซึ่งเป็นอวัยวะที่เกี่ยวกับการปฏิสนธิ เพราะท่อนำไข่เป็นทางผ่านของอสุจิ หากตีบหรือตันก็จะทำให้อสุจิไม่สามารถเดินทางเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ได้ และไม่สามารถมีบุตรได้ เมื่อต้องการทำหมัน แพทย์จึงทำการปิดทางผ่านของอสุจิตัดท่อนำไข่ออกไปบางส่วนทั้ง 2 ข้าง 

เพื่อป้องกันการปฏิสนธิกันระหว่างไข่และอสุจิ 

ผู้หญิงทำหมันแล้วอยากลูก ทำได้หรือไม่?

สำหรับผู้หญิงที่ทำหมันแล้ว แต่อยากมีลูกภายหลัง สามารถทำได้ ซึ่งจะทำได้ทั้งแบบ “แก้หมัน” และแบบที่ 

“ไม่ต้องแก้หมัน” ทางศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากที่มีความเชี่ยวชาญ จะรองรับการทำให้เกิดการปฏิสนธิด้วยเทคโนโลยีช่วยตั้งครรภ์ ที่ตอบโจทย์การมีบุตรทั้ง 2 แบบ ดังนี้ 

แบบที่ 1 : ทำให้มีบุตรโดยการแก้หมัน

การทำให้มีบุตรโดยการแก้หมัน คือการผ่าตัดเชื่อมต่อท่อนำไข่ที่ถูกตัดไปแล้ว ให้กลับมาติดกันใหม่ คือในตอนที่แพทย์ทำการตัดท่อนำไข่ที่เชื่อมระหว่างมดลูกกับรังไข่ไว้ให้ขาดออกจากกัน แต่ท่อนำไข่ก็จะไม่ได้หายไปไหน ยังสามารถนำกลับมาเชื่อมต่อใหม่ได้ ซึ่งการผ่าตัดเชื่อมต่อท่อนำไข่มี 2 แบบคือ 

 1. การผ่าตัดแก้หมันแบบเปิดหน้าท้อง (Minilaparotomy or Abdominal Incision) โดยแพทย์จะผ่าตัดเปิดแผลที่บริเวณหน้าท้องส่วนล่าง เพื่อให้เห็นท่อนำไข่ แล้วทำการเชื่อมต่อท่อนำไข่ที่ขาดอยู่ให้ติดกัน จากนั้นจะทำการเย็บปิดแผล
 2. การผ่าตัดแก้หมันแบบส่องกล้อง (Laparoscopic Surgery) แพทย์จะผ่าตัดเปิดแผลขนาดเล็กประมาณ 1 เซนติเมตร ที่หน้าท้องส่วนล่าง 3 จุด จากนั้นสอดอุปกรณ์ลักษณะคล้ายท่อเข้าไปตรงบริเวณนั้น โดยที่ปลายท่อจะมีกล้องและอุปกรณ์ผ่าตัดติดอยู่ เพื่อทำการเชื่อมต่อท่อนำไข่ที่ขาดอยู่ให้ติดกัน จากนั้นจะทำการเย็บปิดแผล

หลังจากแก้หมันแล้ว คู่สามีภรรยาอาจมีลูกได้เองตามธรรมชาติ หรืออาจพึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยให้สามารถมีบุตรได้ด้วยการทำ IUI คือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงการผสมโดยธรรมชาติมากที่สุด 

ข้อดีของการแก้หมัน

 • หากมีกลับมามีบุตรได้สำเร็จ จะเป็นการผสมแบบธรรมชาติหรือใกล้เคียงธรรมชาติ (การมีบุตรโดยการทำ IUI)
 • ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการทำเด็กหลอดแก้ว หรือการทําอิ๊กซี่ (ICSI)

ข้อเสียของการแก้หมัน

 • อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดแก้หมัน
 • เสี่ยงต่อการแก้หมันที่ล้มเหลว เช่น แก้หมันได้ข้างเดียว หรือแก้หมันไม่ได้เลย
 • อาจได้รับความเสี่ยงจากการดมยาสลบ
 • เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์นอกมดลูก 
 • กรณีที่มีพังผืด คนไข้จะมีอาการบาดเจ็บที่อวัยวะข้างเคียงในอุ้งเชิงกราน เช่น ลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็ก
 • หากทำหมันเป็นเวลานาน มีโอกาสกลับมาตั้งครรภ์ได้ค่อนข้างต่ำ 

แบบที่ 2 : ทำให้มีบุตรโดยไม่ต้องแก้หมัน

สำหรับผู้หญิงที่ทำหมันไปแล้ว และอยากมีบุตรภายหลัง ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากสามารถทำให้มีบุตรได้โดยไม่ต้องแก้หมัน ด้วยการทำอิ๊กซี่ (ICSI) ซึ่งเป็นวิธีการทำให้เกิดการปฏิสนธิภายนอก โดยการนำเซลล์อสุจิและเซลล์ไข่ออกจากร่างกายของคู่สมรสฝ่ายชายและคู่สมรสฝ่ายหญิงตามลำดับ มาทำการผสมกันในหลอดแก้ว เพื่อให้เกิดเป็นตัวอ่อน จึงไม่จำเป็นต้องแก้หมัน เพราะไม่ต้องใช้ท่อนำไข่ 

ข้อดีของการทําอิ๊กซี่ (ICSI)

 • มีโอกาสได้บุตรสูงกว่าการผสมตามธรรมชาติหลังทำหมัน รวมถึงมีโอกาสได้บุตรสูงกว่าการทำ IUI 
 • ไม่ต้องมีขั้นตอนการผ่าตัดแก้หมัน
 • ไม่ต้องได้รับความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดแก้หมัน
 • ไม่ต้องเสี่ยงต่อการแก้หมันที่ล้มเหลว 
 • โอกาสการตั้งครรภ์นอกมดลูกต่ำกว่าการตั้งครรภ์หลังผ่าตัดแก้หมัน
 • ไม่ต้องเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บที่อวัยวะข้างเคียงในอุ้งเชิงกราน

ข้อเสียของการทําอิ๊กซี่ (ICSI)

 • ค่าใช้จ่ายในการทำอิ๊กซี่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการตั้งครรภ์ธรรมชาติและการทำ IUI

กฎหมายที่ควรรู้

 • ในประเทศไทยไม่มีข้อกฎหมายสำหรับการทำหมัน 
 • การทำ IUI คือเทคโนโลยีช่วยให้เกิดการตั้งครรภ์ ที่สามารถทำได้ต่อเมื่อมีทะเบียนสมรส
 • การทำเด็กหลอดแก้ว ทั้งการทำ IVF และการทำอิ๊กซี่ (ICSI) สามารถทำได้ต่อเมื่อมีทะเบียนสมรส
 • ไม่สามารถส่งออกไข่, อสุจิ และตัวอ่อนได้
 • ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากที่ให้บริการ ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โดยจะมีการตรวจเยี่ยมเพื่อต่อใบอนุญาตทุก 3 ปี และต้องส่งข้อมูลการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมและข้อมูลทางสถิติทุกปี

กล่าวโดยสรุปว่าผู้หญิงที่ทำหมันแล้วอยากมีลูกควรทำ IUI หรือ ICSI มากกว่า ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคู่สมรสแต่ละคู่ หากมีความพร้อมทางด้านการเงิน การทำอิ๊กซี่ย่อมให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ขณะที่การทำ IUI หลังแก้หมันก็อาจทำให้มีบุตรสำเร็จได้เช่นกันในบางกรณี

ผู้เขียน
พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา (Dr. Naroemit Wonglikhitpanya)

พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำ Millennium IVF Clinic

แชร์เนื้อหา

ผู้เขียน
พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา (Dr. Naroemit Wonglikhitpanya)

พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำ Millennium IVF Clinic

แชร์เนื้อหา

โปรโมชั่น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอขายสินค้าที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถแสดงผลโฆษณาได้ตรงตามความต้องการของคุณ

บันทึก