ความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์ภายในผู้หญิงทำให้มีบุตรยากจริงหรือไม่

คนที่มีปัญหาเรื่องการมีบุตรยาก คงมีคำถามหรือข้อสงสัยมากมาย ถึงสาเหตุที่แท้จริง เพื่อสังเกตตัวเองรวมถึงวางแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุด หนึ่งในคำถามที่หลายคนสงสัยก็คือความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์ภายในผู้หญิง ว่ามีผลต่อการมีบุตรยากหรือไม่อย่างไร ครั้งนี้จึงเป็นการนำเสนอข้อมูลส่วนนี้โดยเฉพาะ เพื่อไขข้อสงสัยให้กับใครหลายๆ คน

ช่องคลอด

เริ่มที่อวัยวะสืบพันธุ์บริเวณแรกกับช่องคลอด หากกำลังสงสัยว่ากรณีช่องคลอดผิดปกติ จะทำให้มีบุตรยากได้จริงไหม ก่อนอื่นขออธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติบริเวณนี้กันก่อน ว่าจะมีลักษณะแบบไหนได้บ้าง ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับช่องคลอดที่พบ อาจเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิดและมีความผิดปกติเรื่อยมาจนโต หรือเกิดขึ้นได้ภายหลัง เช่น ช่องคลอดตีบหรือช่องคลอดตัน ซึ่งเกิดจากการรักษามะเร็งด้วยรังสี เป็นผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์อย่างหนึ่ง และไม่ได้มีการอธิบายว่าทำให้มีบุตรยากโดยตรง แต่ทำให้มีบุตรยากทางอ้อมได้ เนื่องจากปัญหาช่องคลอดตีบหรือช่องคลอดตัน ทำให้มีปัญหาต่อการมีเพศสัมพันธ์ เมื่อไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ ก็ไม่สามารถมีบุตรได้นั่นเอง

ปัญหาต่อมาที่พบได้บริเวณช่องคลอด ก็คือการติดเชื้อบริเวณช่องคลอด อาทิ การติดเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เกิดอาการอักเสบที่ช่องคลอด หรือการมีเชื้อราบริเวณช่องคลอด เป็นต้น สังเกตได้จากตกขาวที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ แต่ปัญหานี้สามารถรักษาได้ หากพบมีอาการผิดปกติควรรีบมาพบแพทย์ทันที

รังไข่

อวัยวะสืบพันธุ์ถัดมาคือรังไข่ ที่มีผลต่อการตั้งครรภ์และมีบุตร เนื่องจากรังไข่มีหน้าที่ผลิตเซลล์ไข่ที่จะปฏิสนธิกับอสุจิกลายเป็นตัวอ่อนและเจริญไปเป็นทารก ซึ่งเซลล์ไข่ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญมากในการมีบุตร โดยทั้งปริมาณและคุณภาพของเซลล์ไข่ สามารถบ่งชี้ได้ว่ามีโอกาสมีบุตรได้หรือไม่อย่างไร หากมีปริมาณน้อยเกินไป จะทำให้มีบุตรยาก หรือถ้าเซลล์ไข่มีคุณภาพต่ำ ก็ทำให้มีบุตรยากเช่นกัน

โดยปริมาณในการผลิตเซลล์ไข่ รวมถึงคุณภาพของเซลล์ไข่นั้นขึ้นอยู่กับรังไข่ด้วย กรณีที่รังไข่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ก็จะทำให้สามารถผลิตเซลล์ไข่ได้ในปริมาณมาก เหมาะสำหรับการปฏิสนธิ และไข่ที่ได้ก็จะมีคุณภาพ แต่ถ้าหากรังไข่มีภาวะเสื่อมสภาพ ทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อนั้นก็จะทำให้เซลล์ไข่ที่ได้มีน้อยเกินไป หรือมีคุณภาพต่ำเกินไป ทำให้มีบุตรยากได้ โดยทั่วไปแล้วรังไข่จะเสื่อมสภาพไปตามอายุขัย ซึ่งปกติแล้วจะเริ่มเสื่อมเร็วขึ้นเมื่ออายุ 35 ปีขึ้นไป เว้นแต่บางรายอาจมีภาวะรังไข่เสื่อมสภาพก่อนวัยอันควร ซึ่งถือเป็นความผิดปกติและทำให้มีบุตรยากในวัยที่ยังสามารถมีบุตรได้ 

ท่อนำไข่

ท่อนำไข่ หรือ ปีกมดลูก มีหน้าที่และมีส่วนสำคัญคือเป็นทางผ่านของเซลล์ไข่ที่ผลิตได้จากรังไข่ ให้เดินทางมาปฏิสนธิกับเซลล์อสุจิ ซึ่งถ้าหากท่อนำไข่มีปัญหาก็จะทำให้มีผลต่อกระบวนการปฏิสนธิด้วย ปัญหาท่อนำไข่ที่พบได้บ่อยคือท่อนำไข่ตีบหรือตัน โดยปกติแล้วท่อนำไข่จะมี 2 ข้างด้วยกัน ความผิดปกติเป็นไปได้ทั้งตีบตันเพียงข้างเดียว หรือตีบตันทั้ง 2 ข้าง ซึ่งทำให้มีบุตรยาก 

เนื่องจากไข่ไม่สามารถเดินทางมาปฏิสนธิกับอสุจิได้ ต้องอาศัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยให้มีบุตรได้สำเร็จ ซึ่งปัญหาท่อนำไข่ตีบหรือตัน ถือเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ง่าย หากตีบหรือตันเพียงข้างเดียว สามารถทำ IUI เพื่อช่วยให้มีบุตรได้ แต่ถ้าหากตีบหรือตันทั้ง 2 ข้างก็ยังใช้วิธีการทำ IVF หรือ ICSI เพื่อเพิ่มโอกาสมีบุตรได้ 

มดลูก 

เนื่องจากมดลูกเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อการตั้งครรภ์หรือมีบุตรอย่างมาก ทำให้ความผิดปกติที่เกิดกับมดลูกเป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าจะส่งผลให้มีบุตรยากหรือไม่ โดยความผิดปกติที่เกิดกับมดลูกได้นั้นมีหลายอย่างด้วยกัน ทั้งในเรื่องความผิดปกติของโครงสร้างมดลูกหรือโพรงมดลูก เช่น โพรงมดลูกตีบแคบหรือผิดรูป หรือมีก้อนเนื้องอกมดลูก เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีความผิดปกติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทำให้โอกาสในการฝังตัวอ่อนลดลง เช่น ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ความผิดปกติลักษณะนี้ส่งผลให้มีบุตรยาก หากอาการไม่รุนแรงสามารถพึ่งวิธีการทำ IUI ได้ แต่ถ้าหากมีอาการรุนแรง จะต้องใช้วิธีการทำ IVF หรือ วิธีการทำ ICSI แทน เพื่อเพิ่มโอกาสมีบุตร

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระดับอาการของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นั้นสำคัญมาก หากมีอาการรุนแรงมากๆ บางกรณีการใช้วิธีทำ IVF หรือ ICSI ก็ยังยากที่จะตั้งครรภ์ได้สำเร็จ เนื่องจากเมื่อเกิดการปฏิสนธิระหว่างไข่และอสุจิแล้ว แต่ตัวอ่อนไม่ยอมฝังตัวบริเวณโพรงมดลูกก็มี ทำให้ตั้งครรภ์ไม่สำเร็จ 

นอกจากเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ในส่วนของผนังมดลูกก็สำคัญเช่นกัน หากผนังบางเกินไป ก็ทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถฝังตัวได้ ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผนังบางอาจมาจากเคยขูดมดลูกมาก่อน รวมถึงปัจจัยอื่นเช่นการใช้ยาบางชนิด ประวัติการติดเชื้อที่อุ้งเชิงกราน และอื่นๆ

จะเห็นว่าอวัยวะสืบพันธุ์ภายในผู้หญิงหลายส่วนมีผลทำให้มีบุตรยากได้จริง ถ้าหากอวัยวะเหล่านั้นมีความผิดปกติเกิดขึ้น ซึ่งบางกรณีสามารถแก้ไขได้ด้วยการเข้ารับการรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก โดยเลือกวิธีรักษาให้สอดคล้องกับสาเหตุของการมีบุตรยาก หรือสอดคล้องกับความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์บริเวณนั้น โดยเรื่องนี้สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาสามารถเข้ารับการปรึกษาได้ที่ศูนย์รักษาภาวะผู้มีบุตรยาก Millennium IVF Clinic โดยตรง เพื่อให้แพทย์วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง และประเมินวิธีการรักษาที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มโอกาสการมีบุตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้เขียน
พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา (Dr. Naroemit Wonglikhitpanya)

พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำ Millennium IVF Clinic

แชร์เนื้อหา

ผู้เขียน
พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา (Dr. Naroemit Wonglikhitpanya)

พญ. นฤมิต วงศ์ลิขิตปัญญา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำ Millennium IVF Clinic

แชร์เนื้อหา

โปรโมชั่น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอขายสินค้าที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถแสดงผลโฆษณาได้ตรงตามความต้องการของคุณ

บันทึก